14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fondsloven § 56

Lov om fonde og visse foreninger paragraf 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fondsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2020 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Enhver har ret til hos told- og skatteforvaltningen at få kopi af en forenings årsregnskaber. §§ 30 og 34 i lov om offentlighed i forvaltningen finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 En forening har pligt til hurtigst muligt og inden for 2 uger at indsende kopi af årsregnskaber til told- og skatteforvaltningen på dennes anmodning til brug for behandling af en anmodning efter stk. 1. Bekendtgørelse om gebyr for udlevering af oplysning vedrørende fonde og visse foreninger

•••

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om betaling for udlevering af de i stk. 1 nævnte kopier og oplysninger.

•••
profile photo
Profilside