14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerklageloven § 22

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugerklageloven og bygger på lov nr. 524 af 29. April 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler for nævnets virksomhed, herunder regler om etablering af et forretningsudvalg for nævnet og regler om forretningsudvalgets virke. Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at klager, hvor prisen for varen eller tjenesteydelsen ligger under eller over en bestemt grænse, ikke kan indbringes for Forbrugerklagenævnet. Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet

•••

Stk. 3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra den fastsatte undergrænse som nævnt i stk. 2.

•••

Stk. 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i særlige tilfælde undlade at opkræve gebyrer, der skal betales af forbrugeren eller den erhvervsdrivende for sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet, jf. §§ 27 og 28. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. opkræver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et gebyr af den erhvervsdrivende, hvis der indgås forlig til forbrugerens fordel.

•••
profile photo
Profilside