14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerklageloven § 43

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugerklageloven og bygger på lov nr. 524 af 29. April 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Afgørelser truffet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Klage over afgørelser truffet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. stk. 1, kan indbringes for Forbrugerklagenævnets formand.

•••
profile photo
Profilside