14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerklageloven § 45

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugerklageloven og bygger på lov nr. 524 af 29. April 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Loven træder i kraft den 1. oktober 2015, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 § 5 træder i kraft den 9. januar 2016.

•••

Stk. 3 Lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 8. september 2010, ophæves. Klager, som er indgivet forud for ikrafttrædelsestidspunktet i stk. 1, behandles dog efter den hidtil gældende lov, jf. 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside