14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 32a

Lov om forsikringsformidling paragraf 32a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32a Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber skal i forbindelse med markedsføring til forbrugere af en skadesforsikringsaftale tegnet i et skadesforsikringsselskab oplyse,

  • 1) i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes,

  • 2) forsikringsselskabets hjemland, og

  • 3) om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning.

•••

Stk. 2 Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber skal på deres hjemmesider oplyse på dansk,

  • 1) om en skadesforsikringsaftale til forbrugere tegnet i et skadesforsikringsselskab er omfattet af en garantiordning, og indholdet af denne garantiordning, jf. stk. 1, nr. 3, og

  • 2) forsikringsselskabets navn og adresse.

•••

Stk. 3 Har en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab ikke en hjemmeside, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, gives i forbindelse med markedsføring af en skadesforsikringsaftale, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside