14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 40

Lov om forsikringsformidling paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet er omfattet af oplysningsforpligtelserne i § 32 a§ 33, nr. 1 og 2, og § 34 om information til kunden.

•••

Stk. 2 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal endvidere oplyse kunden om, at der er indgået aftale med en eller flere forsikringsagentvirksomheder om formidling af bestemte forsikringsselskabers produkter, og at kunden på anmodning herom kan få oplyst navnene på disse virksomheder.

•••
profile photo
Profilside