14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forvaltningsloven § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forvaltningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. April 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Retten til aktindsigt
Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

•••

Stk. 2 En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser

  • 1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og

  • 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

•••

Stk. 3 Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold.

•••

Stk. 4 Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v. til andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.

•••

Stk. 5 Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel, jf. dog § 15 a, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside