14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friplejeboligloven § 5

Lov om friplejeboliger paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friplejeboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. October 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Sundhedsstyrelsen certificerer friplejeboligleverandører.

•••

Stk. 2 Certifikationen skal omfatte levering af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter §§ 83 og 87 i lov om social service.

•••

Stk. 3 Certifikationen kan omfatte følgende tilbud efter lov om social service: Rehabiliteringsforløb, jf. § 83 a, socialpædagogisk bistand, jf. § 85, genoptræning m.v., jf. § 86, ledsagelse, jf. § 97, særlige kontaktpersoner for personer, som er døvblinde, jf. § 98, og behandlingsmæssige tilbud, jf. § 102.

•••

Stk. 4 Sundhedsstyrelsen kan påbyde friplejeboligleverandøren at overholde vilkårene for certifikationen og meddele vilkår, som friplejeboligleverandøren skal overholde.

•••
profile photo
Profilside