14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 10

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ved opgørelse af bopælstid medregnes kun bopælsperioder mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Flere bopælsperioder sammenlægges, og den samlede bopælstid afrundes til nærmeste hele antal måneder.

•••
profile photo
Profilside