14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 29

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Nedsættelse af pension
Grundbeløb til førtidspensionister nedsættes med 60 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. § 25.

•••

Stk. 2 Pensionstillæg nedsættes med en fast procent af indtægtsgrundlaget, jf. § 26. Nedsættelsen sker med følgende procentsatser:

  • 1) 30,9 pct. for enlige pensionister.

  • 2) 32,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever ikke har ret til social pension.

  • 3) 16,0 pct. for pensionister, hvis ægtefælle eller samlever også har ret til social pension.

  • 4) 32,0 pct. for samlevende pensionister, der betragtes som enlige, jf. § 26, stk. 2.

•••

Stk. 3 Varmetillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 18 nedsættes afhængig af den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent beregnes på grundlag af indtægten efter § 26. Den personlige tillægsprocent er som udgangspunkt 100, men nedsættes med 1 pct. for hvert beløb, jf. § 48, stk. 5, hvormed indtægtsgrundlaget efter § 26, stk. 1, overstiger fradragsbeløbet efter § 48, stk. 1, nr. 6.

•••

Stk. 4 Pensionen udbetales ikke, hvis den bliver mindre end et minimumsbeløb, jf. § 48, stk. 1, nr. 16.

•••

Stk. 5 Det beregnede grundbeløb og pensionstillæg kan højst udbetales med et beløb svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, når pensionisten er omfattet af §§ 45 d, 45 f eller 45 g.

•••
profile photo
Profilside