14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 36

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Personer, der har ret til førtidspension eller invaliditetsydelse, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, til at modtage folkepension. Personer, der ved overgangen modtog bistands- eller plejetillæg, bevarer disse tillæg.

•••
profile photo
Profilside