14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 4

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Retten til pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl her i riget mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

•••
profile photo
Profilside