14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gruppefritagelsesbekendtgørelse (Motorkøretøjsbranchen) § 1

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 760 af 23. June 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Den danske tekst af kommissionens forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen, finder tilsvarende anvendelse på aftaler og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Dog finder artikel 6 og artikel 8 i forordning (EU) nr. 461/2010 af 27. maj 2010 ikke anvendelse.

•••

Stk. 2 Forordningen er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside