14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Halvlederloven § 11

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af halvlederloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 92 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Er der indgivet ansøgning om registrering af en topografi, og godtgør nogen over for Patent- og Varemærkestyrelsen, at den pågældende og ikke ansøgeren er berettiget til topografien, skal Patent- og Varemærkestyrelsen overføre ansøgningen til den berettigede, såfremt denne anmoder om det. For behandlingen af anmodningen betales et gebyr.

•••

Stk. 2 Har en anden end den, der er berettiget hertil, opnået registrering af en topografi, kan registreringen ved dom overføres til den berettigede.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan kun påberåbes af den, der selv opfylder lovens betingelser for at opnå eneret.

•••

Stk. 4 Den, der i medfør af stk. 2 får frakendt registreringen, og som i god tro her i landet har udnyttet topografien, jf. § 6, stk. 1, eller truffet væsentlige forberedelser hertil, er berettiget til mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibeholdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under samme forudsætninger også indehavere af registrerede licensrettigheder.

•••

Stk. 5 Rettigheder i henhold til stk. 4 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

•••
profile photo
Profilside