14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Halvlederloven § 5

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af halvlederloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 92 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Eneret kan kun erhverves, såfremt ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen senest 2 år efter den dag, da topografien første gang blev udnyttet erhvervsmæssigt.

•••

Stk. 2 Eneretten stiftes på det første af følgende tidspunkter:

  • 1) den dag, da topografien første gang udnyttes erhvervsmæssigt, eller

  • 2) den dag, da ansøgning om registrering af topografien indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen.

•••

Stk. 3 Eneretten ophører, når 10 år er forløbet fra udgangen af det kalenderår, i hvilket eneretten blev stiftet, jf. stk. 2.

•••

Stk. 4 Er der forløbet 15 år fra den dag, da topografien første gang blev fikseret eller kodet, uden at ansøgning om registrering af topografien er indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen, og uden at topografien har været udnyttet erhvervsmæssigt, kan eneret ikke længere erhverves.

•••
profile photo
Profilside