14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Halvlederloven § 6

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af halvlederloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 92 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Eneretten til en topografi indebærer, at andre end den berettigede kun med dennes samtykke må

  • 1) eftergøre topografien, herunder fremstille et halvlederprodukt ved hjælp af topografien,

  • 2) udnytte topografien erhvervsmæssigt, jf. § 3, stk. 1, eller

  • 3) importere topografien eller et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse.

•••

Stk. 2 Eneretten omfatter ikke

  • 1) erhvervsmæssig udnyttelse eller import med dette formål af en topografi eller af et halvlederprodukt, der er fremstillet ved hjælp af topografien, når topografien eller halvlederproduktet af rettighedshaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning i en stat, som er medlem af De Europæiske Fællesskaber,

  • 2) eftergørelse, som sker med henblik på analyse og vurdering af eller undervisning i selve topografien eller de begreber, processer, systemer eller teknikker, der er indeholdt i topografien, eller

  • 3) handlinger i forbindelse med frembringelse af en topografi, der opfylder betingelserne i § 2, stk. 2, og som er frembragt på grundlag af en analyse og vurdering af en anden topografi.

•••

Stk. 3 En person, som har erhvervet et halvlederprodukt uden at vide eller have grund til at formode, at produktet indeholdt en beskyttet topografi, kan fortsat udnytte det pågældende produkt på rimelige vilkår, der aftales mellem parterne.

•••
profile photo
Profilside