14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hegnsloven § 41

Lov om hegn paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hegnsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 363 af 05. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Hvad enten sagen afgøres ved forlig eller kendelse, skal den trufne afgørelse i hvert af de nedenfor nævnte tilfælde indeholde oplysning om de her anførte punkter.

 • I Rejsning af nyt hegn.

  • 1. Hegnets beliggenhed i forhold til skellinien.

  • 2. Hegnets beskaffenhed og dimensioner.

  • 3. Fordeling af udgiften eller arbejdet.

  • 4. Fastsættelse af frist for arbejdets udførelse.

  • 5. Fordeling af den fremtidige vedligeholdelsesbyrde.

  • 6. Om midlertidigt hegn eller beskyttelseshegn skal opføres og i bekræftende fald de fornødne bestemmelser herom.

 • II Ombytning af hegn.

  • 1. Hegnets beliggenhed i forhold til skellinien.

  • 2. Hegnets beskaffenhed og dimensioner.

  • 3. Fordeling af udgiften eller arbejdet.

  • 4. Fastsættelse af frist for arbejdets udførelse.

  • 5. Fordeling af den fremtidige vedligeholdelsesbyrde.

  • 6. Om midlertidigt hegn eller beskyttelseshegn skal opføres og i bekræftende fald de fornødne bestemmelser herom.

  • 7. Fordeling af udgiften eller arbejdet ved fjernelse af det gamle hegn.

  • 8. 8. Fastsættelse af eventuel erstatning i henhold til § 12, stk. 4.

 • III Ændring af hegn.

  • 1. Hegnets beskaffenhed og dimensioner.

  • 2. Fordeling af udgiften eller arbejdet.

  • 3. Fastsættelse af frist for arbejdets udførelse.

  • 4. Fordeling af den fremtidige vedligeholdelsesbyrde.

  • 5. Om beskyttelseshegn skal opføres og i bekræftende fald de fornødne bestemmelser herom.

 • IV Hegnenes vedligeholdelse.

  • 1. Hvorledes og af hvem det foreskrevne arbejde skal udføres.

  • 2. Fordeling af udgiften.

  • 3. Fastsættelse af frist for arbejdets udførelse.

  • 4. Om beskyttelseshegn skal opføres og i bekræftende fald de fornødne bestemmelser herom.

•••

Stk. 2 Endvidere skal såvel forlig som kendelser indeholde oplysning om, af hvem de i § 46 omhandlede vederlag samt sagens øvrige omkostninger skal udredes.

•••
profile photo
Profilside