14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Helbredsoplysningsloven § 2

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af helbredsoplysningsloven og bygger på lov nr. 286 af 24. April 1996. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 En arbejdsgiver må i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, jf. dog §§ 3-6.

•••

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan dog kun anmode om oplysninger, jf. stk. 1, som lønmodtageren ikke selv er bekendt med, hvis forholdene ved det pågældende arbejde særlig taler for at indhente dem.

•••

Stk. 3 Ved anmodning om oplysninger efter stk. 1 og 2 skal arbejdsgiveren angive over for lønmodtageren, hvilke sygdomme eller symptomer på sygdomme der ønskes oplysninger om.

•••

Stk. 4 En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med ansættelse eller under ansættelse af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af helbredsoplysninger med det formål at få belyst lønmodtagerens risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, jf. dog § 3.

•••

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tillige for konsulenter og andre, der optræder på arbejdsgiverens vegne.

•••
profile photo
Profilside