14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Helbredsoplysningsloven § 5

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af helbredsoplysningsloven og bygger på lov nr. 286 af 24. April 1996. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En arbejdsgiver kan foranledige, at der indhentes oplysninger om, hvorvidt lønmodtagere lider af en sygdom, har symptomer på en sygdom eller frembyder smittefare, når det er nødvendigt for at tilgodese væsentlige hensyn til virksomhedens drift, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse, at arbejdsgiveren eller dennes organisation indgår aftale herom med den eller de modstående lønmodtagerorganisationer, jf. dog stk. 3. En aftale skal sendes til arbejdsministeren til orientering.

•••

Stk. 3 I tilfælde, hvor der ikke kan indgås aftale efter stk. 2, kan arbejdsministeren efter indhentet udtalelse fra det i § 8 nævnte råd give tilladelse til indhentning af helbredsoplysningerne.

•••

Stk. 4 § 3, stk. 4, og § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside