14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Høstpantebrevsloven § 1

Lov om høstpant paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af høstpantebrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1658 af 14. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ejeren eller brugeren af en landbrugsejendom kan stifte pant i ejendommens afgrøder til sikkerhed for betalingen af gæld opstået i forbindelse med køb af de rå- og hjælpestoffer, der er nævnt i § 2.

•••

Stk. 2 Har ejeren bortforpagtet eller udlejet en del af landbrugsejendommen, finder lovens regler tilsvarende anvendelse på den del af ejendommen, som ejeren driver.

•••

Stk. 3 Loven finder endvidere tilsvarende anvendelse på den del af landbrugsejendommen, som brugeren driver.

•••

Stk. 4 Ejeren eller brugeren af en landbrugsejendom kan ikke gyldigt fraskrive sig retten efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside