14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Høstpantebrevsloven § 6

Lov om høstpant paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af høstpantebrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1658 af 14. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Høstpantebrevet skal anmeldes til tinglysning senest 2 uger efter den dato for første leverance, der er angivet i pantebrevet. Såfremt pantebrevet ved anmeldelsen til tinglysning lider af en mangel, der medfører afvisning, skal det efter berigtigelse af mangelen på ny anmeldes til tinglysning senest 2 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse til anmelderen.

•••

Stk. 2 Et høstpantebrev tinglyses efter reglerne for tinglysning af underpant i løsøre. Såfremt pantsætteren er ejer af ejendommen, skal der tillige foretages notering om pantebrevet på ejendommens blad i tingbogen.

•••
profile photo
Profilside