14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Høstpantebrevsloven § 7

Lov om høstpant paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af høstpantebrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1658 af 14. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Leverancer af rå- og hjælpestoffer efter denne lov skal ske i tiden 1. august til 31. juli.

•••

Stk. 2 Panteretten efter et høstpantebrev, der vedrører leverancer i tiden 1. januar til 31. juli, omfatter alle afgrøder, der høstes på ejendommen det pågældende år. Panteretten efter et pantebrev, der vedrører leverancer i tiden 1. august til 31. december, omfatter alle afgrøder, der høstes det følgende år.

•••

Stk. 3 Panteretten går forud for alle tidligere stiftede panterettigheder i den faste ejendom med tilbehør og for panterettigheder efter tinglysningslovens § 47 b, stk. 2, samt virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c.

•••

Stk. 4 Såfremt de pantsatte afgrøder omfatter sukkerroer dyrket i henhold til en kontrakt med en sukkerfabrik, går sukkerfabrikkens kontraktmæssige krav på dækning af udgiften til frø, handelsgødning, bekæmpelsesmidler, de i § 2, stk. 2, nævnte afgifter og sædvanlige leverings- og udbringningsomkostninger samt forskud og fragt forud for kreditors krav på fyldestgørelse i sukkerroerne.

•••

Stk. 5 Såfremt flere høstpantebreve tinglyses med pant i den samme ejendoms afgrøder, er pantebrevene ligestillede.

•••
profile photo
Profilside