14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hundeloven § 1

Lov om hunde paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hundeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 329 af 02. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, inden den er 8 uger gammel, er mærket og registreret. Besidderen af en hund skal endvidere sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse.

•••

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere bestemmelser om mærkning, registrering og gebyr og om udformningen af skiltet, jf. stk. 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan herunder bestemme, at mærknings- og registreringsordningen skal administreres af en eller flere private organisationer, og at besidderen af en hund skal give de nødvendige oplysninger samt indbetale gebyr til disse organisationer. Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde Bekendtgørelse om skilte til hunde

•••

Stk. 3 Politiet skal lade en hund mærke og registrere for besidderens regning, hvis hunden i strid med stk. 1 ikke er mærket og registreret.

•••
profile photo
Profilside