14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hundeloven § 1b

Lov om hunde paragraf 1b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hundeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 329 af 02. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1b Hunde, der holdes eller indføres i strid med § 1 a, aflives ved politiets foranstaltning.

•••

Stk. 2 Er der tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af § 1 a, kan politiet stille krav om, at besidderen dokumenterer hundens race eller type.

•••

Stk. 3 Hvis besidderen ikke straks kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation, jf. stk. 2, træffer politiet foranstaltninger med henblik på midlertidigt at fjerne hunden fra besidderen.

•••

Stk. 4 Har besidderen ikke inden for en frist, som politiet fastsætter, fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at hunden ikke tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af § 1 a, anses hunden for at være holdt i strid med § 1 a.

•••

Stk. 5 Politidirektøren afholder omkostningerne ved at lade en hund aflive efter stk. 1, men kan kræve beløbet refunderet af besidderen.

•••

Stk. 6 Uanset stk. 1 kan politiet i særlige tilfælde afgøre, at en hund ikke skal aflives, men udføres fra Danmark inden for en af politiet fastsat frist, når hunden har oprindelse i et andet land end Danmark, når det med rimelighed kan antages, at hundens besidder ikke har været bekendt med, at hunden er forbudt, jf. § 1 a, og når hunden ikke er indført erhvervsmæssigt. Omkostninger forbundet med udførsel af hunden afholdes af hundens besidder.

•••
profile photo
Profilside