14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hundeloven § 8

Lov om hunde paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hundeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 329 af 02. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Besidderen af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder. Oplyses det, at den skadelidende har medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller helt bortfalde.

•••

Stk. 2 Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Undtaget fra forsikringspligten er hunde, der holdes af statsmyndigheder, statsinstitutioner eller kommuner.

•••

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter efter forhandling med »Forsikring & Pension« nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i stk. 2. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af hunde

•••
profile photo
Profilside