14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Inddrivelsesloven § 17

Uddrag fra forarbejderne til inddrivelsesloven § 17:

Til § 17
Bestemmelsen svarer til § 4 i lov nr. 429 af 6. juni 2005.Bestemmelsen fastsætter, at klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser skal indbringes for Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Bestemmelsen indebærer en remonstrationsordning for klager på inddrivelsesområdet.Forslaget til stk. 2 indeholder en...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.