14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inddrivelsesloven § 18b

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige paragraf 18b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 6 af 07. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18b Særlige regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen og om tiltag vedrørende fordringer overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden og fordringer i told- og skatteforvaltningens opkrævningssystemer m.v.
Skatteministeren kan for perioden til og med den 31. december 2024 fastsætte regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for fordringer under inddrivelse, jf. § 4, og for fordringer, der er under opkrævning og i medfør af § 7, stk. 1, eller regler i anden lovgivning forudsættes dækket ved modregning, om udbetaling af beløb frem for anvendelse til dækning af fordringer og om inddrivelse af udvalgte fordringer. Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

•••
profile photo
Profilside