14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indkomstregisterloven § 7

Lov om et indkomstregister paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indkomstregisterloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 284 af 02. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Kommunale og statslige myndigheder, anerkendte arbejdsløshedskasser og andre kan uden for de i § 6 nævnte tilfælde få terminaladgang til indkomstregisteret, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få sådan adgang.

•••

Stk. 2 Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug ved udarbejdelse af statistik i elektronisk form indhente oplysninger i indkomstregisteret indberettet af egne medlemmer.

•••

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen har terminaladgang til indkomstregisteret, jf. stk. 1, med henblik på drift og administration af indkomstregisteret.

•••

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen indgår aftaler med hver enkelt af de i stk. 1 eller 2 nævnte myndigheder m.v. om terminaladgang til indkomstregisteret.

•••

Stk. 5 Skatteministeren fastsætter efter aftale med videnskabsministeren regler for behandling af oplysninger i indkomstregisteret og om adgang til oplysninger i indkomstregisteret efter stk. 1-4 og § 6, herunder: Bekendtgørelse om et indkomstregister

  • 1) Adgangskontrol til indkomstregisteret.

  • 2) Adgangen til at få stillet oplysninger fra indkomstregisteret til rådighed, herunder i form af advis-ordninger.

  • 3) Overførsel af oplysninger fra indkomstregisteret.

  • 4) Beskyttelse af oplysninger registreret i indkomstregisteret eller overført herfra.

  • 5) Anvendelse af oplysninger i registeret.

  • 6) Betaling for adgang til og anvendelse af indkomstregisteret.

•••
profile photo
Profilside