14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inkassoloven § 10

Lov om inkassovirksomhed paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inkassoloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. September 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Henvendelser til skyldneren
Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

•••

Stk. 2 I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

•••

Stk. 3 I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

•••
profile photo
Profilside