14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inkassoloven § 20

Lov om inkassovirksomhed paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inkassoloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. September 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Det skal fastsættes som vilkår for en autorisation, at autorisationsindehaveren på begæring dokumenterer, at den i § 4, stk. 2, nævnte sikkerhedsstillelse er i kraft. Der kan i autorisationen endvidere fastsættes vilkår om inkassovirksomhedens udøvelse.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af inddrevne midler, herunder om førelse af kundekonti og beregning af rente til fordringshavere. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision m.v.

•••
profile photo
Profilside