14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inkassoloven § 4

Lov om inkassovirksomhed paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inkassoloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. september 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den, der ansøger om autorisation, skal gøre det antageligt, at den pågældende vil kunne udøve inkassovirksomhed forsvarligt og i overensstemmelse med god inkassoskik.

•••

Stk. 2 Ansøgeren skal endvidere stille betryggende sikkerhed for pengekrav, som måtte opstå som følge af vedkommendes udøvelse af inkassovirksomhed. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om sikkerhedsstillelse, herunder om dens størrelse og art samt dens tidsmæssige udstrækning.

•••
profile photo
Profilside