14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inkassoloven § 8

Lov om inkassovirksomhed paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inkassoloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. September 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Autorisationsindehaveren skal sørge for, at personale, der retter personlig henvendelse til skyldnere, er godkendt hertil, inden den ansatte påbegynder denne form for inkassovirksomhed.

•••

Stk. 2 Godkendelse kan ske, såfremt

  • 1) den pågældende person er fyldt 18 år,

  • 2) den pågældende person ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, og

  • 3) der ikke i øvrigt er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

•••
profile photo
Profilside