14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Integrationsloven § 2

Lov om integration af udlændinge i Danmark paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af integrationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Omfattet af denne lov er flygtninge, jf. stk. 2, familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 3 og 4, og indvandrere, jf. stk. 6.

•••

Stk. 2 Ved en flygtning forstås i denne lov

  • 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8,

  • 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,

  • 3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, medmindre udlændingen er omfattet af stk. 3, 4, 5 eller 6,

  • 4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 e,

  • 5) en udlænding med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., eller

  • 6) en udlænding med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

•••

Stk. 3 Ved en familiesammenført udlænding til en flygtning forstås i denne lov

•••

Stk. 4 Ved andre familiesammenførte udlændinge forstås i denne lov

•••

Stk. 5 Loven gælder ikke for en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 5.

•••

Stk. 6 Ved en indvandrer forstås i denne lov

•••

Stk. 7 Lovens kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 finder ikke anvendelse for indvandrere.

•••

Stk. 8 Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding er omfattet af stk. 2, 3 , 4 eller 6. Udlændingestyrelsen kan i den forbindelse, hvis særlige grunde taler derfor, træffe afgørelse om, at en familiesammenført udlænding, jf. stk. 3 og 4, er omfattet af reglerne i kapitel 3 om boligplacering.

•••
profile photo
Profilside