14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Integrationsloven § 44

Lov om integration af udlændinge i Danmark paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af integrationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Udlændinge- og integrationsministeren nedsætter Rådet for Etniske Minoriteter, der består af 14 medlemmer. Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter vælger hvert fjerde år blandt sine medlemmer 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner indstiller hver 2 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter. Udlændinge- og integrationsministeren udpeger på baggrund af indstillingerne og under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd 1 medlem fra hver kommune til Rådet for Etniske Minoriteter. Udlændinge- og integrationsministeren udpeger herudover 5 medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter, heriblandt formanden.

•••

Stk. 2 Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

•••

Stk. 3 Udlændinge- og integrationsministeren udpeger 1 tilforordnet medlem fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som ikke har stemmeret.

•••

Stk. 4 Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver udlændinge- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere. Rådet kan ikke afgive udtalelser om enkeltsager.

•••

Stk. 5 Udlændinge- og integrationsministeren drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Rådet for Etniske Minoriteter.

•••

Stk. 6 Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om valg af og forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter. Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter

•••
profile photo
Profilside