14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Integrationsloven § 58

Lov om integration af udlændinge i Danmark paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af integrationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 §§ 6, 7, 8 og 9 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

•••

Stk. 3 Lovens kapitler 3-6, 9 og 10 gælder ikke for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999.

•••

Stk. 4 § 62, nr. 2-6, træder i kraft den 1. juli 1998 og har virkning fra og med tilskudsåret 1999.

•••

Stk. 5 Integrationsrådene afholder tidligst den 1. juli 1999 valg til repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, som herefter afholder valg til Det Nationale Integrationsråd. Er der den 1. juli 1999 ikke oprettet 14 integrationsråd, afholdes valget, når dette er tilfældet. Funktionsperioden for repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd og Det Nationale Integrationsråd følger herefter den kommunale valgperiode.

•••
profile photo
Profilside