14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jobklausulloven  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2016, men er stadig gældende for aftaler indgået inden den 1. januar 2016 § 8

Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jobklausulloven og bygger på lov nr. 460 af 17. juni 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Virksomheder kan i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelser indgå jobklausuler, uden at kravene i §§ 3 og 4 skal være opfyldt.

•••

Stk. 2 En jobklausul omfattet af stk. 1 kan opretholdes i op til 6 måneder efter indgåelse af jobklausulen, uanset om forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse.

•••

Stk. 3 Hvis forhandlingerne resulterer i en aftale om virksomhedsoverdragelse, kan en jobklausul omfattet af stk. 1 opretholdes i op til 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen.

•••
profile photo
Profilside