14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Jordforureningsloven § 33

Lov om forurenet jord paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af jordforureningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Regionsrådet yder efter anmodning lån til egenbetalingen til ejere, som på det tidspunkt, hvor anmodning om oprydning efter værditabsordningen indsendes,

  • 1) har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,

  • 2) får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller lov om delpension eller

  • 3) modtager efterløn.

•••

Stk. 2 Anmodning om lån indsendes til regionsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om lån meddeles af regionsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.

•••

Stk. 3 Lånene anvendes umiddelbart til betaling af egenbetalingen og administreres af Udbetaling Danmark. Lånene ydes i øvrigt med de nødvendige tilpasninger på de vilkår om sikkerhed, forrentning, forfald m.v., som er fastsat i kapitel 1 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v.. Der kan dog ses bort fra, om lånet kan ligge inden for ejendommens vurdering før oprydningen.

•••

Stk. 4 Regionsrådet kan i særlige tilfælde efter anmodning stille garanti for ejerens lån i sædvanlige realkreditinstitutioner til egenbetalingen.

•••

Stk. 5 Anmodningen om garanti indsendes til regionsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om garanti meddeles af regionsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.

•••
profile photo
Profilside