14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kirkeloven § 17

Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kirkeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1156 af 01. september 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Et gravsted kan ikke nedlægges, forinden fredningstiden efter den seneste begravelse i gravstedet er udløbet.

•••

Stk. 2 Hvis den, der har brugsret til et gravsted, ikke sørger for, at det holdes i sømmelig stand, kan det ryddes og besås med græs eller gruslægges i resten af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet (brugsperioden), jf. dog § 18. Gravminder skal dog opbevares indtil brugsperiodens udløb.

•••

Stk. 3 Når brugsretten til et gravsted udløber, kan den kræves fornyet mod betaling af et i vedtægten herfor fastsat vederlag, jf, dog § 18.

•••
profile photo
Profilside