14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 2

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 2

§2 Klienttilsvaret, jf. § 1, stk. 1, skal indestå på en særlig konto i pengeinstitut (klientbankkonto). Klientbankkontoen skal betegnes som klientkonto.

•••

Stk. 2 En klientbankkonto oprettes i advokatens eller advokatselskabets navn og er undergivet advokatens eller advokatselskabets rådighed.

•••

Stk. 3 En advokats eller et advokatselskabs samlede klienttilsvar kan indestå på flere klientbankkonti i et eller flere pengeinstitutter, herunder på konti oprettet til brug for tilsvaret over for en enkelt klient. Sådanne konti kan have vedtegning om den pågældende klients navn.

•••

Stk. 4 Det skal en gang hver arbejdsdag sikres, at der er overensstemmelse mellem klienttilsvaret og det samlede indestående på klientbankkontiene. Det skal kunne dokumenteres, at reglen i første punktum er overholdt.

•••

Stk. 5 Advokatrådet kan meddele dispensation fra reglerne i stk. 4 og i § 1, stk. 3, hvis det under hensyn til tilsvarets størrelse, antallet af posteringer og omstændighederne i øvrigt findes ubetænkeligt. Det skal kunne dokumenteres, at dispensationsbetingelserne er overholdt.

•••
profile photo
Profilside