14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Købeloven § 80

Lov om køb paragraf 80

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af købeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1853 af 24. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§80 Erstatning for mangler
Lider køberen tab som følge af en mangel, kan han kræve skadeserstatning, hvis:

  • 1)   sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed,

  • 2)   sælgeren har givet køberen vildledende oplysninger, som han ikke havde føje til at anse for korrekte,

  • 3)   sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om en mangel, som han kendte eller burde kende,

  • 4)   genstanden savner egenskaber, som må anses tilsikrede, eller

  • 5)   mangelen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgerens forsømmelse.

•••

Stk. 2 Ved køb af genstande bestemt efter art kan køberen endvidere kræve skadeserstatning efter § 43, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside