14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kolonihaveloven § 13a

Uddrag fra forarbejderne til kolonihaveloven § 13a:

Den gældende lov indeholder ikke i dag en bemyndigelsesbestemmelse, som de fleste øvrige love på natur- og miljøområdet, jf. afsnit 3.3.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger. For at opnå ensartethed i lovgivningen på natur- og miljøområdet og udelukke eventuel fortolkningstvivl i forbindelse med delegation ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.