14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kolonihaveloven § 15

Lov om kolonihaver paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kolonihaveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) nedlægger et varigt kolonihaveområde uden tilladelse efter § 4,

  • 2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter § 4 eller

  • 3) ikke efterkommer bestemmelserne i § 8.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside