14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kolonihaveloven § 2

Lov om kolonihaver paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kolonihaveloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved et kolonihaveområde forstås et areal, der omfatter mindst 5 havelodder og eventuelt et fællesareal, på betingelse af,

  • 1) at arealet ligger i byzone eller landzone,

  • 2) at havelodderne i området i gennemsnit ikke er større end 400 m2 ,

  • 3) at der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold,

  • 4) at bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse, og

  • 5) at området ikke er en del af et friareal, der hører til en boligbebyggelse.

•••

Stk. 2 Betingelsen i stk. 1, nr. 2, gælder ikke for haver etableret før 1. november 2001 og for haver, der er omfattet af en lokalplan med bestemmelser om havernes størrelse.

•••

Stk. 3 Ved kolonihave forstås en havelod i et kolonihaveområde.

•••
profile photo
Profilside