14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kolonihaveloven § 9

Uddrag fra forarbejderne til kolonihaveloven § 9:

Til § 8-11
Det foreslås, at kommunalbestyrelsens afgørelser om tilladelse til nedlæggelse af et varigt kolonihaveområde skal kunne påklages til Naturklagenævnet. Der skal kunne klages både over retlige og skønsmæssige spørgsmål. Det svarer til, hvad der f.eks. er gældende for klager over en ekspropriationsbeslutning på grundlag a...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.