14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommuneskatteloven § 3

Lov om kommunal indkomstskat paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommuneskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 935 af 30. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Fraflytter en skatteyder skattekommunen, således at bopælen i denne kommune opgives, fordeler staten en andel af den kommunale indkomstskat, der påhviler skatteyderen, til tilflytningskommunen. Dette gælder dog kun, hvis bopælen i tilflytningskommunen bevares i mindst 3 måneder.

•••

Stk. 2 Andelen fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af den periode, hvori skatteyderen ifølge oplysningerne i det centrale skatteyderregister (CSR) har haft bopæl i tilflytningskommunen, idet periodens varighed regnes fra begyndelsen af det kvartal, der følger efter fraflytningen og indtil udgangen af det kvartal, hvori der eventuelt sker fraflytning. Varigheden regnes dog fra flyttedagen, hvis flytningen sker den første dag i et kvartal.

•••

Stk. 3 Flytter skatteyderen fra tilflytningskommunen til en anden kommune end skattekommunen, skal også den nye tilflytningskommune have andel i kommuneskatten efter reglerne i stk. 1 og 2.

•••

Stk. 4 Fordelingen efter stk. 1-3 kan undlades, hvis det af administrative grunde findes uhensigtsmæssigt at foretage den.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afregningen af de beløb, der tilkommer en andelsberettiget kommune. Bekendtgørelse om afregning og fordeling af kommunal indkomstskat

•••
profile photo
Profilside