14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 11

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 477 af 17. juni 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at der ikke skal foretages nedsættelse af statens tilskud til kommunerne efter denne lov, hvis den samlede kommunale skatteforhøjelse ikke overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb.

•••

Stk. 2 Hvis den samlede kommunale skattestigning overstiger et af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat beløb, jf. stk. 1, reducerer indenrigs- og sundhedsministeren inden for dette beløb en beregnet skattestigning for den enkelte kommune efter § 3.

•••
profile photo
Profilside