14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 2

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 477 af 17. juni 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 For de kommuner, der for et budgetår forhøjer skatteudskrivningen, nedsættes statens tilskud, jf. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til den pågældende kommune i budgetåret og de følgende 3 år.

•••

Stk. 2 I budgetåret og de 3 følgende år nedsættes tilskuddet til kommuner omfattet af stk. 1 med en andel af det beløb, der udgør forhøjelsen af den samlede kommunale skatteudskrivning. Andelen udgør i budgetåret 75 pct., i det første og andet år efter budgetåret 50 pct. og i det tredje år efter budgetåret 25 pct.

•••

Stk. 3 Nedsættelsen efter stk. 2 fordeles på de enkelte kommuner i forhold til deres andel af den samlede kommunale skatteforhøjelse opgjort for de kommuner, som har forhøjet skatten. For den enkelte kommune kan nedsættelsen af tilskuddet til kommunen højst udgøre de i stk. 2 nævnte andele af den pågældende kommunes skatteforhøjelse. Hvis en kommune omfattet af stk. 1 inden for perioden nævnt i stk. 2 nedsætter skatteudskrivningen, opgøres nedsættelsen af tilskuddet herefter ud fra årets skatteudskrivning.

•••
profile photo
Profilside