14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 4

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 477 af 17. juni 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Provenuændringen i en kommunes indkomstskat som følge af ændringer i udskrivningsprocenten opgøres som kommunens udskrivningsgrundlag for indkomståret ganget med ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 2 og 3, korrigeret for en eventuel ændring af

  • 1) kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft, jf. lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten og

  • 2) kommunens overudligningsbeløb, jf. § 13 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som følge af ændringen af udskrivningsprocenten.

•••

Stk. 2 Ændringen i udskrivningsprocenten, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem kommunens udskrivningsprocent for indkomståret og den tilsvarende udskrivningsprocent for det foregående år.

•••

Stk. 3 Det udskrivningsgrundlag, der er nævnt i stk. 1, er det af kommunen budgetterede udskrivningsgrundlag for indkomståret.

•••
profile photo
Profilside