14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 7

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 477 af 17. juni 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Statens tilskud til kommunerne under ét, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, reguleres i til­skuds­året og de følgende 3 år med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét fratrukket nedsættelser afregnet med de enkelte kommuner i henhold til § 2.

•••

Stk. 2 For de efterfølgende tilskudsår reguleres statens tilskud til kommunerne med et beløb svarende til den samlede provenustigning som følge af ændringer i skatteudskrivningen for kommunerne under ét.

•••

Stk. 3 Hvis indenrigs- og sundhedsministeren har fastsat et beløb i henhold til § 11, stk. 1, fratrækkes dette beløb den samlede kommunale provenustigning efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside