14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunetilskudsloven (skatteudskrivningsforhøjelse) § 8

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 477 af 17. juni 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 For kommuner reduceres en beregnet skattestigning efter § 3, hvis kommunens samlede beskatning er nedsat i perioden fra og med budgetåret 2021. Nedsættelsen af beskatningen opgøres af social- og indenrigsministeren.

•••

Stk. 2 For kommuner omfattet af stk. 1 reduceres en beregnet skattestigning efter § 3 med den beregnede skattenedsættelse efter stk. 1.

•••

Stk. 3 For kommuner, for hvilke kommunalbestyrelsen har nedsat dækningsafgiften, jf. § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat, for 2021 eller 2022, opgøres kommunens samlede beskatning i perioden fra og med budgetåret 2021 med udgangspunkt i en af Skatteministeriet omregnet dækningsafgiftspromille for årene 2020 eller 2021.

•••
profile photo
Profilside